Välkommen!

Välkommen till Åhs Trädgårdsservice AB

Våra uppdrag skall vara till kundens förväntningar, inom fastställd tidsplan, med god kvalité och till rätt pris.

Vår ambition är följa Sveriges Trädgårds-anläggningsförbunds kvalitets och miljöledningssystem ”STAF FR2000”. Detta är ett integrerat system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö anpassat till företag och förvaltningar som arbetar med anläggning, skötsel och förvaltning av trädgård, park och landskap.

Flertalet av våra leverantörer är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO både vad gäller kvalité och miljö. Vi anlitar enbart underentreprenörer som vi genom tidigare kontakter bedömer att vi vill jobba med. Dessa underentreprenörer har visat goda resultat.

Vi lämnar garantier på utfört arbete och tar fram drift och skötselanvisningar.