Vi har vårt förråd i området Slottshagen på tomterna 105 och 106.

Berra Åhs 

070-652 99 17

Marcus Åhs 

076-808 30 95

Björn Svensson

072-700 33 87

Åsa Avenhammar Åhs

Monica Linde

070-652 98 94

Adam Carlsson

072-578 85 98

Alexander Alkin

0730-49 75 00